Aktualności

DRODZY MIESZKAŃCY!

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii chorobą COVID-19 i wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice informuję, że:

PRZEDŁUŻAM DO ODWOŁANIA ZAMKNIĘCIE DLA PETENTÓW ZEWNĘTRZNYCH NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK GMINNYCH:

1. Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego;

2. Arteria – Centrum Kultury i Promocji;

3. Gminna Biblioteka Publiczna;

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

5. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna;

6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej;

7. Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze kraju ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, stąd do 10 kwietnia br. zawieszone są wszelkie zajęcia w następujących gminnych jednostkach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny;

oraz działających na terenie Gminy Ornontowice pozostałych jednostkach, tj.:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych;

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP;

Żłobek Niepubliczny.

W sprawach załatwianych przez ww. jednostki gminne należy kontaktować się w pierwszej kolejności wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00:

● Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 330 62 04

● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 32 235 45 03

● Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – tel. 32 336 12 33

● Zespół Szkolno-Przedszkolny – tel. 32 235 50 16

Ponadto:

● po godzinie 15.00 w sytuacjach alarmowych funkcjonuje dyspozytor pod nr tel. 602 573 096;

● w sytuacjach wymagających zapewnienia wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz przebywającym na kwarantannie, należy kontaktować się w pierwszej kolejności wyłącznie telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

● w portierni Urzędu Gminy funkcjonuje biuro podawcze (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00) gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków zarówno do Urzędu Gminy, jak i do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
(pracuje od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin, tj. 8.00 – 18.00)

Bardzo wyraźnie rekomendujemy, aż do odwołania:

● unikania osobistych wizyt w poradni!!!

● wszystkie wizyty do lekarzy POZ, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci należy umawiać telefonicznie od godz. 7.30 pod numerami tel.: 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32;

● większość spraw (recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie) można załatwić zdalnie – w tych sprawach również prosimy o telefoniczny kontakt z rejestracją.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Zdrowia nie funkcjonuje:

● medycyna pracy (decyzją Głównego Inspektora Pracy);

● laboratorium (punkt poboru materiału do badań);

● gabinet stomatologiczny.

INFORMACJE
RÓŻNE:

Wszystkie place zabaw zamknięte są do odwołania. Prosimy także, aby w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie nie korzystać ze wszystkich siłowni zewnętrznych.

Szalety gminne zamknięte są do odwołania.

Bezpłatna komunikacja gminna zawieszona jest do odwołania.

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) czynny jest wyłącznie we wtorki (godz. 12.00 – 16.00), czwartki (godz. 12.00 – 16.00) oraz w soboty (godz. 9.00-13.00).

PRZYDATNE
TELEFONY:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie: 32 326 04 30; tel. kom. 798 717 178.

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa: 517 497 829.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia na temat koronawirusa: 800-190-590.

Ponownie podkreślam, że wprowadzone rozwiązania podyktowane są troską o zdrowie mieszkańców. Apeluję, aby tę trudną sytuację traktować poważnie i odpowiedzialnie! To nie jest czas urlopów lub ferii, ale czas kwarantanny, czyli odizolowania od potencjalnego ryzyka. Zadbajmy świadomie o zdrowie własne, jak i naszych najbliższych, sąsiadów, znajomych.

O kolejnych działaniach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy www.ornontowice.pl

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem apeluje do mieszkańców Ornontowic o zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne, wymagające wsparcia, które nie mają osób bliskich, czy rodziny o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki czy załatwienie drobnych spraw urzędowych.

Ponadto informujemy, że można zgłaszać takie osoby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach, gdzie uruchomiono wsparcie w formie: zakupy na telefon dla osób samotnych po 70 roku życia, które nie mają rodziny, przyjaciół lub sąsiadów, którzy mogliby udzielać takiego wsparcia.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach na czas zagrożenia koronawirusem zrobią niezbędne zakupy spożywcze, wykupią lekarstwa na receptę.

Prosimy zgłaszać się pod numer telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej: 32 235 45 03 lub 794 403 158, który będzie czynny w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7.00 do 15.00.

Dowóz zakupów jest nieodpłatny, natomiast koszty zakupów pokrywa zamawiający.

Przekazujemy informację dotyczącą liczby osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 (Ornontowice i Powiat Mikołowski).

Informacja będzie w miarę możliwości raz dziennie aktualizowana.

Podkreślamy, że Urząd Gminy Ornontowice jest zobowiązany udostępniać tylko oficjalnie przekazane dane, które sukcesywnie przesyła nam Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie, które z kolei otrzymuje informacje z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Stąd może nastąpić kilkunastogodzinny poślizg w przepływie informacji, na który całkowicie nie mamy wpływu.
Żadna inna instytucja rządowa bądź samorządowa nie przekazuje i nie udostępnia Urzędowi Gminy w Ornontowicach oficjalnych danych, stąd nie możemy opierać się na informacjach ukazujących się w różnych mediach społecznościowych. Liczymy na zrozumienie i zdroworozsądkowe podejście do udostępnianych informacji przez portal Urzędu Gminy.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ornontowice, ani żadne podległe mu gminne jednostki organizacyjne, nie przeprowadzają testów na obecność koronawirusa. Informujemy także, że Urzędowi Gminy nie są udostępniane dane na temat ilości przeprowadzonych testów wśród mieszkańców Gminy Ornontowice bądź Powiatu Mikołowskiego.

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 17 marca, godz. 20.15: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 18 marca, godz. 20.15: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 19 marca, godz. 20.00: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 20 marca, godz. 20.20: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 21 marca, godz. 21.20: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 22 marca, godz. 20.20: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 23 marca, godz. 20.25 Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 24 marca, godz. 20.30 Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 25 marca, godz. 20.30 Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 26 marca, godz. 19.00: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób w kwarantannie na dzień 26 marca, godz. 19.00: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 103 (razem w powiecie: 104 osoby) – źródło oficjalne.

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 27 marca, godz. 19.50: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0.
Liczba osób w kwarantannie na dzień 27 marca, godz. 19.50: Gmina Ornontowice: 2; Powiat Mikołowski: 110 (razem w powiecie: 112 osób) – źródło oficjalne.

Poniżej zamieszczamy komunikaty GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w związku z koronawirusem.

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

Komunikat dla podróżujących nr 33 Warszawa, 26 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-33-warszawa-26-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 34 Warszawa, 27 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-34-warszawa-27-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 35) Warszawa, 28 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-35-warszawa-28-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 36) Warszawa, 29 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-36-warszawa-29-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 37) Warszawa, 1 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-39-warszawa-3-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 40 Warszawa, 4 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 41 Warszawa, 5 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-41-warszawa-5-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 43 Warszawa, 7 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-43-warszawa-7-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 44 Warszawa, 9 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-44-warszawa-9-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach/

Jak skutecznie dezynfekować ręce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

Korzystanie przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontann.

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych w szpitalach (11.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-odwiedzin-osob-bliskich-i-wizyt-przedstawicieli-handlowych-oraz-medycznych-w-szpitalach/

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego (12.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

Komunikat dla podróżujących nr 47 Warszawa, 12 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-47-warszawa-12-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa: https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Informacja o funkcjonowaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klientów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-funkcjonowaniu-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dla-klientow/

Zamknięte granice przed koronawirusem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zamkniete-granice-przed-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 48 Warszawa, 15 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-48-warszawa-15-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 50 Warszawa, 17 marca 2020: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-50-warszawa-17-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

#zadzwońdoseniora: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zadzwondoseniora/

Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-informacje-i-zalecenia-portal-gov-pl/

Komunikat dla podróżujących nr 51 Warszawa, 18 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-51-warszawa-18-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/

Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wstrzymanie-szczepien-obowiazkowych-w-ramach-programu-szczepien-ochronnych/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 53 Warszawa, 20 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-53-warszawa-20-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/

Komunikat dla podróżujących nr 54 Warszawa, 23 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-54-warszawa-23-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 55 Warszawa, 24 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-55-warszawa-24-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-nie-ma-mozliwosci-odmowy-wykonania-testow/

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-pteilchz-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-postepowania-z-chorymi-zakazonymi-sars-cov-2-ktorzy-nie-wymagaja-hospitalizacji/

Komunikat dla podróżujących nr 56 Warszawa, 25 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-56-warszawa-25-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 57 Warszawa, 26 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-dla-podrozujacych-nr-57-warszawa-26-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-wyrobow-piekarniczych/

Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-przed-ofertami-dotyczacymi-przeciwwirusowych-produktow-spozywczych/

Komunikat dla podróżujących nr 58 Warszawa, 28 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-58-warszawa-28-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Informacja z ARiMR: Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r. Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. 

Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.

15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków.

Informacja:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do realizowania tzw. tarczy antykryzysowej. – Wnioski przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa będą realizowane priorytetowo – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS jest gotowy do realizowania tarczy antykryzysowej (1)

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Dotychczas wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek. W województwie śląskim zarejestrowano ich blisko 2,5 tysiąca. Możliwość odroczenia oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

Ponad 18 tysięcy wniosków o odroczenie terminu płatności

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Do góry