Aktualności

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

W związku z podaniem do publicznej wiadomości ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego, stanowiącego dokument wdrożeniowy dla Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, tutejszy Urząd złożył wniosek o utrzymanie na terenie Gminy Ornontowice dotychczasowej infrastruktury drogowej tj.: drogi wojewódzkiej 925 ulicy Bujakowskiej i dróg powiatowych Zamkowej, Zwycięstwa, Orzeskiej, Dworcowej, Chudowskiej, oraz zaplanowanie modernizacji lub ewentualnej przebudowy tychże dróg w celu poprawy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy”
Zdjęcie kompostownika.

Informujemy, że w panelu po lewej stronie została zamieszczona krótka ankieta, której wypełnienie równoznaczne jest ze zgłoszeniem zapotrzebowania na kompostownik. Druk ankiety dostępny jest również na portierni Urzędu Gminy oraz w Referacie Gospodarki Odpadami (pok. 409).

Mieszkańców, którzy nie posiadają kompostownika, a zainteresowani są jego otrzymaniem, prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 7 marca br.

Grafika przedstawiająca autobus.

Z przyjemnością informujemy mieszkańców, że od 8 lutego br. nastąpią długo oczekiwane, lecz pozytywne zmiany w komunikacji publicznej na terenie Gminy Ornontowice.

8 lutego zostanie uruchomiona na terenie gminy nowa linia autobusowa nr 647 w relacji: Ornontowice – Zabrze gdzie po długich rozmowach i ustaleniach trwających cały 2020 r. doczekaliśmy się wreszcie bezpośredniego dojazdu z Ornontowic do Zabrza.

Czytaj więcej “Od 8 lutego zmiany w międzygminnej komunikacji publicznej”
Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy odnośnie prowadzonej „Akcji Zima 2020/2021” uprzejmie informuję, że wszystkie (bez wyjątku) drogi gminne utrzymane są w standardzie „BIAŁE PRZEJEZDNE”, tak jak we wszystkich poprzednich latach. Oznacza to, że drogi gminne odśnieżane są w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim.

Czytaj więcej “Informacja Wójta Gminy – Akcja Zima”
Zdjęcie przedstawiające pług śnieżny.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach interwencyjnych związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod nr tel. 501 548 282, czynnym całodobowo
lub pod nr 32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Czytaj więcej “Akcja Zima 2020/2021”
Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Czytaj więcej “Komunikat Wójta”
Spis powszechny już za miesiąc

Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny! Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski.

➡️ Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Grafika przedstawiająca sylwetki biegaczy.

Zachęcamy do aktywności fizycznej.

Zajęcia są bezpłatne dla każdego mieszkańca Ornontowic. Poziom trudności treningów dostosowany jest do umiejętności ćwiczących.

Treningi prowadzone są przez profesjonalnych oraz doświadczonych trenerów biegowych bazujących na najnowszej wiedzy zajmujących się przygotowaniem motorycznym zawodników, poprawiających jakość treningów oraz motywujących do podjęcia aktywności fizycznej.

Czytaj więcej “Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ornontowic na zajęcia Akademii Biegania”

Do góry