Aktualności

Grafika - raport o stanie Gminy za 2020 r.

Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ornontowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ornontowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Czytaj więcej “Debata nad Raportem o Stanie Gminy Ornontowice za 2020 rok”
Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Od 04.05.2021 r. Wójt Gminy Ornontowice wprowadza zmianę trasy przejazdu oraz korektę godzin w rozkładzie jazdy „bezpłatnej komunikacji gminnej”.

Zmiana trasy polega na wprowadzeniu nowych przystanków autobusowych: Solarnia i Myśliwska, przy których autobus będzie się zatrzymywał.

Ponadto Wójt wznawia bezpłatną komunikację gminną w kursach: 2, 3 ,5, 7, 8 (Bus 1 i 2).

Czytaj więcej “Bezpłatna komunikacja gminna – zmiana rozkładu jazdy oraz trasy przejazdu”
Grafika z napisem: uwaga ważna informacja!

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach informuje o możliwości zapisywania się kolejnych grup pacjentów w wieku 65 – 69 lat na szczepienia się przeciw COVID-19 szczepionką Astra Zeneca. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z rejestracją Ośrodka pod nr tel. 32/23 55 015.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16 maja wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. W dokumentach zgłoszeniowych – ZUS ZUA i ZUS ZZA – trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu. – Pozwoli to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej “Od niedzieli ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń”
Informacja

Na wniosek Wójta Gminy Ornontowice, który został skierowany do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju od 17.05.2021 r. wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy linii autobusowych nr 310 i 311B tak, aby skorelować godziny odjazdu na przystanku Ornontowice-Centrum z linią nr 636 i 647.

Czytaj więcej “Zmiany w rozkładzie jazdy linii 310, 311B (od 17.05.2021 r.)”
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opracowała i wdraża nowy profil rehabilitacji, w związku z trwającą epidemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą, która jest kierowana do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja u osób po przebytej chorobie COVID-19 staje się priorytetowym wyzwaniem zdrowotnym w dobie pandemii spowodowanej chorobą. Systemy zabezpieczenia społecznego w kraju i na świecie stoją przed ważnym zadaniem polegającym na wzmocnieniu działań polegających na odzyskaniu zdrowia ubezpieczonego oraz jego powrotu do pracy.

Czytaj więcej “Powstaje nowy profil rehabilitacji dla rolników po przebytej chorobie COVID-19”
Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 23 maja 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu Covid-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu Covid-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

Czytaj więcej “Komunikat KRUS – Zasiłek opiekuńczy przedłużony”

Do góry