Aktualności

Karta ŚKUP

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów tj. na miesiąc listopad i grudzień 2021 r., na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

Czytaj więcej “Karta ŚKUP – wykup biletów dla uczniów”
Grafika z napisem:komunikaty, ogłoszenia.

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Czytaj więcej “Komunikat Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym”
Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.

Czytaj więcej “Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW”
Plakat promocyjny: pomoc bezdomnym w okresie zimowym na terenie Województwa Śląskiego.

Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w zakładce Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej „Wykazy i rejestry” – „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami:

Grafika dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zakończyła się pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pn.: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum otrzymuje dofinansowanie w wysokości 11 400 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat ww. zadania będą przekazywane na bieżąco.

Link do strony: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza – BGK

Do góry