Aktualności

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Do dnia 30 września 2021 r. W całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Dla wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie dokonali samospisu, w każdy poniedziałek sierpnia rachmistrzowie będą pełnili dyżury w sali ARTerii, w godzinach od 16.00 do 19.00. Każdy może podejść i spisać się korzystając z ich pomocy. Samospisu można również dokonać codziennie w budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Czytaj więcej “OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ORNONTOWICE”
Grafika z napisem: informacja.

Jak informuje Minister Klimatu i Środowiska, zgodnie z art. 13a ust 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz 1463, z poźn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5 – letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.”

Czytaj więcej “Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów”
Zdjęcie przedstawiające budowę.

70,5 tysiąca cudzoziemców legalnie pracuje w województwie śląskim. W całej Polsce składki na ubezpieczenia społeczne płaci już 818 tys. obcokrajowców. Od czerwca ubiegłego roku w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przybyło 200 tysięcy cudzoziemców w kraju, a w województwie śląskim 19 tysięcy. Śląski rynek pracy obecnie daje zatrudnienie przedstawicielom ponad 90 państw.

Czytaj więcej “ŚLĄSKIE. Pracują tu obywatele z ponad 90 krajów”

Do góry